ALARM- AND TRACKING SYSTEMS
 
  • Anti-carjacking systeem zonder abonnement
  • BVVO en ASSURALIA keuringsnummer 03007 HIJACK
  • INCERT keuringsnummers:
    • AT1-B-744-0001
    • AT2-B-744-0002
  • Onzichtbare installatie

 

Door het luisteren naar de noden van onze klanten heeft HI-JACK zijn produkten perfect ontwikkeld aan de eisen en de noden van de Belgische en Europese markt op niveau van diefstalbescherming van voertuigen.


De HI-JACK is onzichtbaar (zowel intern als extern) aanwezig in een voertuig en brengt zodoende op geen enkel moment de eigenaar in gevaar.

De HI-JACK CJ-1 / AT1-2 norm is het meest efficiënte na-diefstal systeem om uw voertuig te beschermen tegen car-jacking of diefstal in het algemeen.

Gebruik voor de eigenaar.

Nadat U het kontakt heeft opgezet voert U de persoonlijke gebruikerscode in en uw voertuig is klaar om te vertrekken.

In het geval U dat vergeet is er na enkele minuten automatisch een hoorbaar biep-signaal die U verwittigt zodat U alsnog in rust de code kunt invoeren VOOR het alarm effectief in werking treedt.

Wat gebeurt er als iemand met de wagen gaat rijden die de persoonlijke gebruikerscode niet kent ?

Bij het niet invoeren van de juiste code zal het HI-JACK alarm in werking treden.

De klaxon en de 4 pinkers worden geactiveerd en de snelheid van het voertuig wordt terug gebracht tot max. 25 km/u

Door het hoorbaar en zichtbaar alarm en de beperking van snelheid zal de overvaller het voertuig aan de kant zetten en zo snel mogelijk verlaten.

De HI-JACK is zeer efficiënt voor uw persoonlijke veiligheid bij home- en car-jacking gezien de HI-JACK onzichtbaar is in het voertuig en kan men bijgevolg onmogelijk de indruk hebben dat het voertuig beveiligd is. Men zal dan ook nooit proberen met geweld de code af te dwingen waardoor uw persoonlijke veiligheid gegarandeerd kan worden.

Het is pas eens men met het voertuig vertrokken is dat men zal moeten vaststellen dat het voertuig extra beveiligd maar gezien de snelheidsbeperking kan men onmogelijk terug geraken tot op de plaats men vertrokken is.

Ondertussen heeft U reeds lang in alle veiligheid de politiediensten kunnen verwittigen.

 
Copyright © Satfinder International BVBA
Design by Satfinder Int. BVBA